242079740_4743099549058306_9039226353937357876_n.jpg

Grzegorz Pawlak AFRP

F O T O G R A F I A

    Witam na mojej stronie

 
      Tutaj znajdziesz fotografie z Lublina i lubelszczyzny.

Zdjęcia architektury, krajobrazu i przyrody, a także oryginalne spojrzenie na Lubelskie Stare Miasto.